Oferta Zakładu Metod Oceny i Monitoringu Wód

  • ekspertyzy ekologiczne dotyczące stanu ekosystemów wodnych;
  • opracowywanie metodyk, standardów i wytycznych do biologicznych badań i oceny wód;
  • przygotowywanie materiałów i opracowań o stanie środowiska wodnego w Polsce na  potrzeby krajowe oraz agend międzynarodowych;
  • szkolenia w zakresie wdrażania nowych narzędzi do monitoringu wód śródlądowych;
  • działalność edukacyjna w zakresie oceny stanu wód śródlądowych.